پرسشنامه و مقیاس خود طرحواره جنسی – فرم زنان (آندرسون و سیرانوسکی، ۱۹۹۴)

سازنده ابزار:   آندرسون و سیرانوسکی، 1994

تعداد گویه/سوال:    50 (در اصل 26)

مولفه/زیر مقیاس:    3 عامل: پرشور –عاشقانه، صریح – راحت و خجالتی-محافظه کار (محتاط)

مقیاس/طیف:    7 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مستقیم/معکوس زیرمقیاس ها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    5 صفحه

منبع:    مجتبایی، صابری، علیزاده ؛ مرادی اورگانی ؛ کریم زاده نیارق، برجعلی، علویان، اذرتاش

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.