پرسشنامه دلبستگی مادر – جنین (کرانلی، ۱۹۸۱)

سازنده ابزار:   کرانلی، 1981

تعداد گویه/سوال:    24

مولفه/زیر مقیاس:    5 زیرمقیاس: 1 ) تعامل با جنین 2 ) نسبت دادن خصوصیاتی خاص به جنین 3 ) ازخودگذشتگی 4 ) تمایز بین خود و جنین 5 ) پذیرش نقش مادر

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مستقیم/معکوس زیرمقیاس ها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی دارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    5 صفحه

منبع:    حسینیان و همکاران؛ عباسی و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 135000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.