پرسشنامه کیفیت زندگی EORTC سازمان اروپایی تحقیق و درمان سرطان QLQ-C30

سازنده ابزار:   EORTC سازمان اروپایی تحقیق و درمان سرطان

تعداد گویه/سوال:    30

مولفه/زیر مقیاس:    9 عاملی: عملکرد فیزیکی، تابع نقش، عملکرد شناختی، عملکرد عاطفی، تابع اجتماعی، مقیاس های علامت شامل خستگی، تهوع و درد، QoLscale جهانی، گلودرد، اختلال خواب، از دست دادن اشتها، یبوست، اسهال، تأثیر مالی سرطان

مقیاس/طیف:    4 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاس ها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    5 صفحه

منبع:    منتظری و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.