پرسشنامه سواد سلامت ایرانیان

سازنده ابزار:   منتظري و طاووسي

تعداد گویه/سوال:    66+15

مولفه/زیر مقیاس:    4 زیرمقیاس: دسترسـی و کسب اطلاعات بهداشتی ؛ درک اطلاعـات ؛ قضاوت و ارزیـابی ؛ اســتفاده از اطلاعــات مجله آموزش و سلامت جامعه ؛ 15 سوال دموگرافیک

مقیاس/طیف:    چند درجه ای

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاس ها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را ندارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    منتظري و طاووسي

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 135000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.