پرسشنامه استاندارد دنیای مجازی (لی و همکاران، ۲۰۰۵)

سازنده ابزار:   لی و همکاران، 2005

تعداد گویه/سوال:    21

مولفه/زیر مقیاس:    7 مولفه: نیت استفاده، نگرش، مفید بودن درک شده، سهولت استفاده درک شده، سازگاری، تاثیر اجتماعی، لذت درک شده

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مستقیم/معکوس زیرمقیاس ها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    مهدیخانی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 125000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.