پرسشنامه تأثیر ابعاد برند بر وفاداری مشتریان ۴۹ سوالی

سازنده ابزار:   محقق ساخته

تعداد گویه/سوال:    49

مولفه/زیر مقیاس:    2 متغیر و 7 زیرمقیاس: ابعاد برند: هیجان، شایستگی، صداقت، دلفریبی، استحکام. ابعاد وفاداری: وفاداری نگرشی و وفاداری رفتاری

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاس ها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    6 صفحه

منبع:    محقق ساخته

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.