پرسشنامه و آزمون نشانه های اختلالات روانیS.C.L-25 دراگوتیس، لیپمن وکوری

سازنده ابزار:   دراگوتیس،لیپمن وکوری نسخه کوتاه SCL-90

تعداد گویه/سوال:    25

مولفه/زیر مقیاس:    8 عامل: شکایات جسمانی، حساسیت بین فردی، وسواس، افسردگی، اضطراب، فوبیا، پارانوئید، روان پریشی، سوال اضافی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاس ها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    تنهای رشوانلو و سعادتی شامیر؛ نجاريان، داوودي

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.