پرسشنامه گرایش به قانون گریزی (میرفردی و فرجی، ۱۳۹۵)

سازنده ابزار:   میرفردی و فرجی، 1395

تعداد گویه/سوال:    12

مولفه/زیر مقیاس:    2 مولفه: رفتاری و شناختی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مستقیم/معکوس زیرمقیاس ها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی دارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    میرفردی و فرجی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 125000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.