پرسشنامه هویت ملی (رستگار و ربانی، ۱۳۹۲)

سازنده ابزار:   رستگار و ربانی (1392)

تعداد گویه/سوال:    25

مولفه/زیر مقیاس:    6 زیرمقیاس: فرهنگی؛ زبانی؛ اجتماعی؛ سیاسی؛ سرزمینی؛ دینی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مستقیم/معکوس مولفه ها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی دارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    7 صفحه

منبع:    رستگار و ربانی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.