پرسشنامه چالش‌های تدوین پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت‌بدنی (دوستار اسدی، ۱۳۹۳)

سازنده ابزار:   دوستار اسدی، 1393

تعداد گویه/سوال:    58

مولفه/زیر مقیاس:    9 زیرمقیاس: عوامل فردی - فنی؛ عوامل انگیزشی؛ عوامل آموزشی؛ عوامل هدایتی - نظارتی؛ عوامل امکانات و تجهیزات؛ عوامل اجرای تحقیق؛ عوامل اداری؛ عوامل اقتصادی؛ عوامل اجتماعی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مستقیم/معکوس مولفه ها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    5 صفحه

منبع:    دوستار اسدی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 125000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.