پرسشنامه استاندارد سلامت روانی کیز (۲۰۰۲) (MHC-SF) فرم کوتاه (۱۴ سوالی)

سازنده ابزار:   کیز (2002)

تعداد گویه/سوال:    14

مولفه/زیر مقیاس:    3 مولفه: بهزیستی هیجانی؛ سلامت روانی؛ سلامت اجتماعی

مقیاس/طیف:    6 درجه ای

نمره گذاری:    تفکیک سوالات هر مولفه را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی دارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    خلیلی ورنکشی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 125000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.