پرسشنامه انگیزه یادگیری علوم تربیتی (خادم دوست، ۱۳۸۹)

سازنده ابزار:   خادم دوست (1389) براساس پرسشنامه انگیزه پیشرفت ریاضی (امینی فر و صالح صدقپور، 1389)

تعداد گویه/سوال:    21

مولفه/زیر مقیاس:    2 مولفه: رغبتی و اجتنابی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مستقیم/معکوس مولفه ها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    خادم دوست

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.