پرسشنامه نگرانی های دوره بارداری (آلدردسی و لین ۲۰۱۱)

سازنده ابزار:   آلدردسی و لین (2011)

تعداد گویه/سوال:    12

مولفه/زیر مقیاس:    3 زیرمقیاس: نگراني درباره تولد و نوزاد؛ نگراني درباره وزن و تصوير بدني؛ نگراني درباره هيجانها و روابط

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک گویه های هر زیرمقیاس را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز دارد؛هنجاریابی دارد؛نقطه برش ندارد

روایی:    صوری، محتوایی و همزمانی و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    یوسفی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.