پرسشنامه و مقیاس عوامل استرس زای دیجیتال DSS : اندازه گیری ادراکات استرس دیجیتال در بستر محیط کاری (فیشر، روتر و ریدل، ۲۰۲۱)

سازنده ابزار:   توماس فیشر، مارتین روتر و رنی ریدل (2021)

تعداد گویه/سوال:    50

مولفه/زیر مقیاس:    10 عامل (پیچیدگی؛ تضاد ها؛ ناامنی؛ تعرض (به حریم شخصی)؛ اضافه بار؛ ایمنی؛ محیط اجتماعی؛ پشتیبانی فنی؛ مفید بودن؛ غیرقابل اعتماد بودن)

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک گویه های مولفه ها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیازدارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد؛ همراه با پرسشنامه زبان انگلیسی

روایی:    نیازمند اعتباریابی بومی اما روایی اصلی دارد

پایایی:    نیازمند اعتباریابی بومی اما پایایی اصلی دارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    9 صفحه

منبع:    خانم دکتر جواهرفروش دانشگاه اهواز

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 140000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.