پرسشنامه سواد اخلاقی دانشجویان در شبکه‌های اجتماعی (اکبری، ۱۳۹۹)

سازنده ابزار:   اکبری (1399) براساس پرسشنامه قاسمی زرگر و جعفری و احمدی (1398)

تعداد گویه/سوال:    41

مولفه/زیر مقیاس:    3 مولفه: حساسیت اخلاقی؛ استدلال اخلاقی؛ تخیل اخلاقی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک گویه های هر مولفه را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛هنجاریابی دارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    6 صفحه

منبع:    اکبری

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

Page with Comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.