پرسشنامه صلاحیت اخلاقی MCI (مارتین و آشتین،۲۰۱۰)

سازنده ابزار:   مارتین و آشتین،2010

تعداد گویه/سوال:    39

مولفه/زیر مقیاس:    8 مولفه: مراقبت فعال از دیگران؛ انجام عمل اخلاقی؛ تعهد به عمل درست؛ از خود گذشتگی؛ تصدیق اشتباهات خود؛ پذیرش اشتباهات خود؛ پذیرش اشتباهات دیگران؛ اعتماد به دیگران

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مولفه ها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛هنجاریابی دارد؛ نقطه برش دارد؛ به همراه نسخه انگلیسی پرسشنامه

روایی:    صوری و محتوایی و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    8 صفحه

منبع:    نادی و مشفقی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 100000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.