پرسشنامه (مدیریت) کنترل کلاس درس ABCC (مارتین، یین و بالدوین، ۱۹۹۸) براساس نظریه ولفگانگ و گلیکمن (۱۹۸۶)

سازنده ابزار:   مارتین، یین و بالدوین (1998) براساس نظریه ولفگانگ و گلیكمن (1986)

تعداد گویه/سوال:    26

مولفه/زیر مقیاس:    3 مولفه: مدیریت آموزشی و مدیریت افراد و مدیریت رفتاری

مقیاس/طیف:    4 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مستقیم/معکوس مولفه ها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد؛ به همراه نسخه انگلیسی پرسشنامه

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    8 صفحه

منبع:    عالی و امین یزدی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.