پرسشنامه و مقیاس رشد زبانی کودکان (فرامرزی و همکاران، ۱۳۹۷)

سازنده ابزار:   فرامرزی و همکاران، 1397

تعداد گویه/سوال:    106

مولفه/زیر مقیاس:    در 10 رده سنی و 2 زیرمقیاس (زبان دریافتی و زبان بیانی)

مقیاس/طیف:    4 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاس ها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی دارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی و عاملی و همزمانی و واگرا دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    12 صفحه

منبع:    فرامورزی و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.