پرسشنامه تفکر تشخیصی DTI (بوردیج و همکاران، ۱۹۹۰)

سازنده ابزار:   بوردیج و همکاران (1990)

تعداد گویه/سوال:    41

مولفه/زیر مقیاس:    2 زیرمقیاس: انعطاف پذیری در تفکر و ساختار دانش در حافظه

مقیاس/طیف:    6 درجه ای

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مولفه ها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز دارد؛ هنجاریابی دارد؛ نقطه برش ندارد؛ همراه با نسخه انگلیسی پرسشنامه

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    14 صفحه

منبع:    عربشاهی و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 200000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.