دانلود رایگان پرسشنامه توزیع ژنوتیپ‌ های هپاتیتB

دانلود رایگان پرسشنامه توزیع ژنوتیپ‌ های هپاتیتB

نمره گذاری: دارد

روایی: نیازمند اعتباریابی

پایایی: نیازمند اعتباریابی

نوع فایل: پی دی اف pdf.

قیمت: رایگان و بدون نیاز به پرداخت ریال

ادامه مطلب
دانلود رایگان پرسشنامه و آزمون ترس یا فوبیا (جیمز گیر، ۱۹۶۵)

دانلود رایگان پرسشنامه و آزمون ترس یا فوبیا (جیمز گیر، ۱۹۶۵)

نمره گذاری: دارد

روایی: نیازمند اعتباریابی

پایایی: نیازمند اعتباریابی

نوع فایل: پی دی اف .pdf

قیمت: رایگان و بدون پرداخت ریال

ادامه مطلب
دانلود رایگان پرسشنامه تعیین استعداد حادثه پذیری

دانلود رایگان پرسشنامه تعیین استعداد حادثه پذیری

نمره گذاری: دارد

روایی: نیازمند اعتباریابی است

پایایی: نیازمند اعتباریابی است

نوع فایل: پی دی اف .pdf

قیمت: رایگان و بدون پرداخت ریال

ادامه مطلب
دانلود رایگان پرسشنامه عوامل به کار گیری رسانه در آموزش ۲۵ سوالی

دانلود رایگان پرسشنامه عوامل به کار گیری رسانه در آموزش ۲۵ سوالی

نمره گذاری: دارد

روایی: نیازمند اعتباریابی

پایایی: نیازمند اعتباریابی

نوع فایل: پی دی اف pdf.

قیمت: رایگان و بدون ریال

ادامه مطلب
دانلود رایگان فرم کوتاه پرسشنامه نارسایی  کنش های اجرایی بارکلی (نسخه بزرگسالان) ۷۵ سوالی BDEFS-LF

دانلود رایگان فرم کوتاه پرسشنامه نارسایی کنش های اجرایی بارکلی (نسخه بزرگسالان) ۷۵ سوالی BDEFS-LF

نمره گذاری: در مقاله زیر

روایی: در مقاله زیر

پایایی: http://jcp.semnan.ac.ir/article

نوع فایل: پی دی اف pdf.

قیمت: رایگان و بدون ریال

ادامه مطلب
دانلود رایگان پرسشنامه مشکلات و مسایل زنان ۴۵ سوالی

دانلود رایگان پرسشنامه مشکلات و مسایل زنان ۴۵ سوالی

نمره گذاری: دارد

روایی: نیازمند اعتباریابی بومی

پایایی: نیازمند اعتباریابی بومی

نوع فایل: پی دی اف pdf.

قیمت: رایگان و بدون ریال

ادامه مطلب
دانلود رایگان پرسشنامه (فرم مصاحبه) آینده نگاری و مرجعیت علمی در آموزش علوم پزشکی

دانلود رایگان پرسشنامه (فرم مصاحبه) آینده نگاری و مرجعیت علمی در آموزش علوم پزشکی

نمره گذاری: کدنویسی می شود

روایی: نیازمند اعتباریابی کیفی

پایایی: نیازمند اعتباریابی کیفی

نوع فایل: پی دی اف pdf.

قیمت: رایگان و بدون ریال

ادامه مطلب
دانلود رایگان پرسشنامه روابط‌ عمومی الکترونیک و تکنولوژی‌های کاربردی در آن (مهدی نژاد، ۱۳۹۰)

دانلود رایگان پرسشنامه روابط‌ عمومی الکترونیک و تکنولوژی‌های کاربردی در آن (مهدی نژاد، ۱۳۹۰)

نمره گذاری: دارد

روایی: نیازمند اعتباریابی بومی

پایایی: نیازمند اعتباریابی بومی

نوع فایل: پی دی اف pdf.

قیمت: رایگان و بدون پرداخت ریال

ادامه مطلب
دانلود رایگان پرسشنامه تأثیر فناوری اطلاعات بر فرآیند یاددهی- یادگیری ۲۴ سوالی

دانلود رایگان پرسشنامه تأثیر فناوری اطلاعات بر فرآیند یاددهی- یادگیری ۲۴ سوالی

نمره گذاری: دارد

روایی: نیاز به اعتباریابی دارد

پایایی: نیاز به اعتباریابی دارد

نوع فایل: پی دی اف pdf.

قیمت: رایگان و بدون پرداخت ریال

ادامه مطلب
دانلود رایگان پرسشنامه ایجاد انگیزه مطالعه کتاب غیر درسی ۴۰ سوالی

دانلود رایگان پرسشنامه ایجاد انگیزه مطالعه کتاب غیر درسی ۴۰ سوالی

نمره گذاری: دارد

روایی: نیاز به اعتباریابی دارد

پایایی: نیاز به اعتباریابی دارد

نوع فایل: پی دی اف pdf.

قیمت: رایگان و بدون پرداخت ریال

ادامه مطلب
دانلود رایگان پرسشنامه پیمایش نوآوری ایران (معاونت ریاست جمهوری  ۳۰ سوالی)

دانلود رایگان پرسشنامه پیمایش نوآوری ایران (معاونت ریاست جمهوری ۳۰ سوالی)

نمره گذاری: راهنمای پاسخ دارد

روایی: نیاز به اعتباریابی دارد

پایایی: نیاز به اعتباریابی دارد

نوع فایل: پی دی اف pdf.

قیمت: رایگان و بدون پرداخت ریال

ادامه مطلب
دانلود رایگان پرسشنامه بررسی میزان اعتقاد به دین ۲۱ سوالی

دانلود رایگان پرسشنامه بررسی میزان اعتقاد به دین ۲۱ سوالی

نمره گذاری: دارد

روایی: نیاز به اعتباریابی دارد

پایایی: نیاز به اعتباریابی دارد

نوع فایل: پی دی اف pdf.

قیمت: رایگان و بدون پرداخت ریال

ادامه مطلب