پرسشنامه سبک های تفکر (استرنبرگ و واگنر،۱۹۹۱)

سازنده ابزار:   استرنبرگ و واگنر،1991

تعداد گویه/سوال:    56

مولفه/زیر مقیاس:    13 نوع سبک تفکر

مقیاس/طیف:    7 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    هنجاریابی ندارد، نقطه برش ندارد، حداقل و حداکثر امتیاز را دارد

روایی:    محتوایی و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    7 صفحه

منبع:    علی مهدوی شکیب

نوع فایل: PDF

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.