پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال (۱۹۹۸)

سازنده ابزار:   ناهاپیت و گوشال (۱۹۹۸)

تعداد گویه/سوال:    22

مولفه/زیر مقیاس:    3 مولفه: سرمایه شناختی، رابطه ای و ساختاری

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    شرح و توضیحات دارد

روایی:    محتوایی و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    5 صفحه

منبع:    محمودی و دیگران

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.