نمونه درصدها و رتبه های داوطلبین آزمون دکتری در رشته برنامه ریزی درسی ۹۱

۱۱

۶

زبان انگلیسی

۲۰

۱۴

استعداد تحصیلی

۳۰

۳۷

متون تخصصی

۹۹

۲۲

رتبه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.