پرسشنامه سبک‌های فرزندپروری شیفر ۱۹۶۵

سازنده ابزار:   شیفر 1965؛ نقاشیان 1358

تعداد گویه/سوال:    77

مولفه/زیر مقیاس:    2 بعد محبت (سردی – گرمی ) و کنترل (کنترل – آزادی )

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    ندارد-اسکن شده است

روایی:    محتوایی و سازه ای دارد

پایایی:    آلفای کرانباخ و دونیم کردن دارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    یعقوبخوانی و تهمتن

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.