پرسشنامه سنجش انگیزه مدیریت – ماینر و اسمیت ۱۹۸۲

سازنده ابزار:   ماینر و اسمیت 1982

تعداد گویه/سوال:    7

مولفه/زیر مقیاس:    تک عاملی

مقیاس/طیف:    7 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    محتوايي دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    2 صفحه

منبع:    مقیمی و علی آبادی

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.