مقیاس جهت گیری مذهبی، بهرامی ۱۳۸۰

سازنده ابزار:   بهرامی 1380

تعداد گویه/سوال:    45

مولفه/زیر مقیاس:    2 عاملی : ابعاد تامين كننده جهت گيري مذهبي و عالم سازمان نايافتگي و ارزنده‌سازي مذهبي و كام‌جويي

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مولفه ها را دارد و نحوه نمره گذاری سوالات (مثبت و منفی/معکوس) را دارد

تفسیر:    هنجاریابی ندارد، نقطه برش ندارد و تفسیر میزان امتیازات (حداقل/حداکثر) را دارد

روایی:    محتوایی و سازه ای و همزمانی دارد

پایایی:    آلفای کرانباخ و دونیم کردن دارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    بهرامی

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.