مقیاس باورها و نگرش های ناکارآمد درباره خواب (DBAS)

سازنده ابزار:   -

تعداد گویه/سوال:    10

مولفه/زیر مقیاس:    1) باورهاي ناكارآمد درباره پيامدهاي خواب 2) باورهايي دراين باره كه خواب غير قابل پيش بيني و غير قابل كنترل است 3) انتظارات غير واقع گرايانه درباره خواب 4) سوء تعبيرهايي درباره علل بي خوابي و (5 باورهاي اشتباه درباره عادت هاي بهبود دهنده خواب

مقیاس/طیف:    10 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    صوری دارد

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    2 صفحه

منبع:    وودلي و اسميت

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.