پرسشنامه حمایت اجتماعی خانواده در بیماران مزمن- خداپناهی

سازنده ابزار:   خداپناهی

تعداد گویه/سوال:    79

مولفه/زیر مقیاس:    4 مولفه : حمایت عاطفی، حمایت اطلاعاتی، حمایت ابزاری و جستجوی حمایت

مقیاس/طیف:    4 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    محتوايي و سازه دارد

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    10 صفحه

منبع:    خداپناهی

نوع فایل: PDF

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.