مقیاس درجه بندی افسردگی HRSD or HAM-D – هامیلتون ۱۹۶۰

سازنده ابزار:   هامیلتون 1960

تعداد گویه/سوال:    17

مولفه/زیر مقیاس:    تک عاملی

مقیاس/طیف:    4 گزینه ای

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    همزمانی دارد- اصلی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- اصلی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    7 صفحه

منبع:    هامیلتون و دیگران

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

Page with Comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.