پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری

سازنده ابزار:   -

تعداد گویه/سوال:    14

مولفه/زیر مقیاس:    3 مولفه : جذب حفظ و گسترش روابط با مشتری؛ زیرساختاری و مشتری گرایی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    2 صفحه

منبع:    عباسی

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.