پرسشنامه و سیاهه تجارب زندگی (LES) – سارسون و همکاران ۱۹۷۸

سازنده ابزار:   سارسون و همکاران 1978

تعداد گویه/سوال:    58

مولفه/زیر مقیاس:    رويدادهای مرتبط با روابط بين فردی و پيشرفت و موفقيت

مقیاس/طیف:    7 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    شرح و توضیحات دارد- تفکیک مولفه ها ندارد

روایی:    ندارد

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی و بازآزمون دارد- اصلی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    6 صفحه

منبع:    بخشاني

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.