پرسشنامه و مقیاس تنوع سازمانی (عرب، ۱۳۹۳)

سازنده ابزار:   عرب 1393 براساس نظریه کاندولا و فولرتون 1998

تعداد گویه/سوال:    41

مولفه/زیر مقیاس:    8 مولفه : دیدگاه آرمانی سازمانی؛ تعهد و مدیریت ارشد؛ بررسی و نیازسنجی؛ شفاف بودن اهداف؛ پاسخگویی شفاف؛هماهنگی فعالیت ها؛ارتباط موثر؛ارزشیابی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    هنجاریابی ندارد؛نقطه برش ندارد؛حداقل و حداکثر امتیاز را دارد

روایی:    نیاز به اعتباریابی بومی دارد

پایایی:    نیاز به اعتباریابی بومی دارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    مک کفری، (1388)

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 150000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.