پرسشنامه و مقیاس تجارب معنوی روزانه (DSES) (اندروود و ترسی، ۲۰۰۲)

سازنده ابزار:   اندروود و ترسي 2002

تعداد گویه/سوال:    16

مولفه/زیر مقیاس:    تک عاملی

مقیاس/طیف:    6 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    همزمانی دارد- بومی

پایایی:    بازآزمون و دونیم کردن دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    تقوی

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.