پرسشنامه دیدگاه های بیماران درباره کیفیت مراقبت – لارسون ۲۰۰۵

سازنده ابزار:   لارسون 2005

تعداد گویه/سوال:    12

مولفه/زیر مقیاس:    2 زیر مقیاس : شایستگی پزشکی و فنی و رویکرد هویت محور

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد- اسکن شده است

روایی:    بومی ندارد

پایایی:    بومی ندارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    2 صفحه

منبع:    مقیمی و رمضان

نوع فایل: PDF

قیمت: 110000 ریال

خرید و دانلود

Page with Comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.