مقیاس نگرش سنج دینی – تجدیدنظر شده (RAS-R) – ابراهیمی و همکاران ۱۳۸۷

سازنده ابزار:   ابراهیمی و همکاران 1387

تعداد گویه/سوال:    25

مولفه/زیر مقیاس:    4 عامل: 1. جهان بيني و كيفيت زندگي ديني 2. اخلاقيات و عقايد 3. عبادات و رفتارهاي اجتماعي 4. معنويت دروني

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و دونیم کردن دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    5 صفحه

منبع:    ابراهیمی

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.