پرسشنامه سیستم انتقال یادگیری LTSI – هولتون و بیتس ۲۰۰۰

سازنده ابزار:   هولتون و بیتس 2000

تعداد گویه/سوال:    51

مولفه/زیر مقیاس:    4 گروه و 16 عامل : 1- عوامل ثانویه 2- عوامل توانمندساز 3- عوامل انگیزشی 4- عوامل محیطی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    صوری و محتوایی و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    9 صفحه

منبع:    وفایی زاده

نوع فایل: PDF

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

Page with Comments

  1. چرا سوالات در پرسشنامه
    پرسشنامه انتقال یادگیری هالتون
    مشخص نیست که مربوط به کدام خرده مقیاسها هستند؟؟؟؟
    لطفا راهنمایی کنید. در تفسیر به مشکل خوردم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.