پرسشنامه و مقیاس خطر پذیری نوجوانان ایرانی (IARS) (زاده محمدی و همکاران، ۱۳۹۰)

سازنده ابزار:   زاده محمدي و همکاران 1390

تعداد گویه/سوال:    38

مولفه/زیر مقیاس:    7 زیر مقیاس : گرایش به مواد مخدر، گرایش به الکل، گرایش به سیگار، گرایش به خشونت، گرایش به روابط جنسی، گرایش به رابطه با جنس مخالف،گرایش به رانندگی خطرناک

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    ندارد- تنها توضیحات کلی دارد

روایی:    سازه دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    6 صفحه

منبع:    زاده علی محمدی و همکاران

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.