فرم کوتاه پرسشنامه رشد استدلال (قضاوت) اخلاقیDIT- رست و همکاران ۱۹۷۲

سازنده ابزار:   رست و همکاران 1972

تعداد گویه/سوال:    42

مولفه/زیر مقیاس:    3 داستان

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    همزمانی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    7 صفحه

منبع:    شهسواری و کدیور

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.