پرسشنامه مسئولیت پذیری چند بعدی (برمبنای متون اسلامی) – احمدی و همکاران ۱۳۹۲

سازنده ابزار:   احمدی و همکاران 1392

تعداد گویه/سوال:    20

مولفه/زیر مقیاس:    4 زیر مقیاس : مسئولیت در برابر خداوند، مسئولیت در برابر اجتماع، مسئولیت در برابر طبیعت و مسئولیت در برابر خود

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    ندارد

روایی:    محتوايي و سازه ای و همگرایی و همزمانی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    5 صفحه

منبع:    احمدی آخورمه و همکاران

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.