آزمون هوشی عملیات عینی پیاژه

سازنده ابزار:   پیاژه

تعداد گویه/سوال:    3 نوع آزمون

مولفه/زیر مقیاس:    ساخت های عینی طبقه بندی روابط و عدد

مقیاس/طیف:    چند گزینه ای

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد- اسکن شده است

روایی:    قید نشده است

پایایی:    قید نشده است

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    38 صفحه

منبع:    دادستان و منصور

نوع فایل: PDF

قیمت: 150000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.