پرسشنامه نگرش نسبت به حاملگی، زایمان و مراقبت از کودک (نمازی ۱۳۷۲)

سازنده ابزار:   نمازی 1372

تعداد گویه/سوال:    18

مولفه/زیر مقیاس:    4 زیر مقیاس : خواسته یا ناخواسته بودن حاملگی؛ میزان نگرانی فرد در ارتباط با زایمان؛ تاثیر تولد کودک در زندگی شغلی و خانوادگی؛ نگرش نسبت به کودک

مقیاس/طیف:    3 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات را دارد

تفسیر:    هنجاریابی ندارد، نقطه برش ندارد و تفسیر میزان امتیازات (حداقل/حداکثر) را دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    بازآزمون دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    نمازی

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.