پرسشنامه بلوغ شغلی کارکنان (ایزدی یزدان آبادی، ۱۳۸۵)

سازنده ابزار:   ایزدی یزدان آبادی، 1385

تعداد گویه/سوال:    60

مولفه/زیر مقیاس:    4 زیر مقیاس: بلوغ کاري، بلوغ رواني، بلوغ اجتماعي، بلوغ ذهني

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مولفه و سوالات مستقیم/معکوس را دارد

تفسیر:    هنجاریابی دارد نقطه برش ندارد حداقل و حداکثر امتیازات را دارد

روایی:    محتوایی و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    5 صفحه

منبع:    ایزدی یزدان آبادی، 1385

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.