پرسشنامه اعتبار یا منزلت اجتماعی (گرامی،۱۳۹۱)

سازنده ابزار:   گرامی،1391

تعداد گویه/سوال:    11

مولفه/زیر مقیاس:    3 مولفه: احترام و نفوذ ؛ درآمد و ثروت ؛ ارزش و اهمیت

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات هر مولفه را دارد

تفسیر:    هنجاریابی ندارد، نقطه برش ندارد، حداقل و حداکثر امتیاز را دارد

روایی:    محتوايي دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    2 صفحه

منبع:    گرامی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.