پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی (زیمرمن و پونز، ۱۹۸۶)

سازنده ابزار:   زیمرمن و پونز، 1986

تعداد گویه/سوال:    15

مولفه/زیر مقیاس:    14 راهبرد: خودارزشیابی، سازمان دادن و انتقال، هدف گذاری و برنامه ریزی، جستجوی اطلاعات و ... خودپیامدی، مرور ذهنی و حفظ کردن، و ... مرور نکته¬ها، مرور تکالیف و ...

مقیاس/طیف:    4 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    هنجاریابی ندارد، نقطه برش ندارد، حداقل و حداکثر امتیاز را دارد

روایی:    محتوايي و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و بازآزمون دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    محمودی؛ حسینی راد؛ صمدی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

Page with Comments

  1. با سلام ببخشید این تست برای جه سنی استفتده میشود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.