پرسشنامه سازگاری شغلی (دیویس و لافکوایست، ۱۹۹۱) «نسخه معلمان»

سازنده ابزار:   ديويس و لافكوايست، 1991

تعداد گویه/سوال:    36

مولفه/زیر مقیاس:    7 مولفه: ارزش پيشرفت، ارزش راحتي، ، ارزش پايگاه، ارزش نوع دوستي، ارزش ايمني، ارزش خودمختاري و سبك سازگار ي

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات هر مولفه را دارد

تفسیر:    هنجاریابی ندارد، نقطه برش ندارد، حداقل و حداکثر امتیاز را دارد

روایی:    همزمانی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    شهرابی فراهانی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.