پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی هرسی، بلانچارد و گلداسمیت ۱۹۸۰ (۲۶ سوالی) آچیو ACHIEVE

سازنده ابزار:   هرسی، بلانچارد و گلداسمیت 1980

تعداد گویه/سوال:    26

مولفه/زیر مقیاس:    7 زیر مقیاس: - توانایی- درک و شناخت- حمایت سازمانی- انگیزش- بازخورد- اعتبار- سازگاری

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    شائمی برزکی و محمدی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.