پرسشنامه و مقیاس درجه بندی تشخیص اختلال سلوک دانش آموزان (فرم معلمان) (عظیم خانی، ۱۳۸۹)

سازنده ابزار:   عظیم خانی، 1389

تعداد گویه/سوال:    35

مولفه/زیر مقیاس:    5 زیرمقیاس: پرخاشگری، بی مسئولیتی، فریبکاری، خرابکاری و روابط بین فردی ضعیف.

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی دارد؛ نقطه برش دارد

روایی:    محتوایی و صوری و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و دونیم کردن دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    6 صفحه

منبع:    عظیم خانی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.