پرسشنامه مهارت های ارتباط پرستاران با بیمار ۳۱ آیتم

سازنده ابزار:   نامشخص

تعداد گویه/سوال:    31

مولفه/زیر مقیاس:    3 زیرمقیاس: شروع ارتباط، مهارت های تعاملی و پایان ارتباط

مقیاس/طیف:    بلی/خیر

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    2 صفحه

منبع:    حقانی،رضایی، بیگ زاده و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.