پرسشنامه استاندارد رضایت شغلی مینه سوتا MSQ فرم کوتاه ۲۰ و ۱۹ آیتمی ۱۹۶۷

سازنده ابزار:   ابتدا بری فیلد و روث 100 آیتمی و بعدا وایس، داویس و انگلند لافکویست 20 آیتمی

تعداد گویه/سوال:    20 و 19

مولفه/زیر مقیاس:    2 عاملی: رضایت درونی و بیرونی و شفافسازی 6 مولفه نظام پرداخت، شرایط فیزیکی، جوّ سازمانی، سبک رهبری؛ نوع شغل، فرصتهای پیشرفت

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی دارد؛ نقطه برش ندارد- به همراه نسخه انگلیسی پرسشنامه

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    5 صفحه

منبع:    سرلک

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.