پرسشنامه انتقال مهارت های مدیریتی (کوولسکی، ۲۰۰۸)

سازنده ابزار:   کوولسکی، 2008

تعداد گویه/سوال:    30

مولفه/زیر مقیاس:    7 زیرمیاس: نوآوری و ابتکار، قدرشناسی، خودباوری، تفکر منطقی و آینده نگری، ریسک پذیری، روش تفویض اختیار و رعایت قوانین اداری

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    همبستگی همگرا دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    5 صفحه

منبع:    نخعی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 125000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.